Đào tạo chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp

Đào tạo chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp

 •   20/05/2024 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0

Chương trình đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã giao Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (Trung tâm) thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2022-2023.

Chuyển đổi số ngành TCĐLCL: Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi

Chuyển đổi số ngành TCĐLCL: Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi

 •   20/05/2024 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0

Với những quy định hiện hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) hiện đang xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong ngành TCĐLCL, đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, phương thức làm việc.

Để những người làm khoa học kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn

Để những người làm khoa học kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn

 •   20/05/2024 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, cần có sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cũng như sự chung tay của toàn xã hội để những người làm khoa học kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn và niềm đam mê, vượt lên khó khăn, thách thức.

Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC

Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC

 •   20/05/2024 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những quy định, thủ tục rườm rà, chồng chéo. Thông qua việc cải cách TTHC giúp cắt giảm chi phí và thời gian của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Mô hình lý tưởng cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Mô hình lý tưởng cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

 •   20/05/2024 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội VAFIE nhấn mạnh, các tiêu chí của GTCLQG tạo nên mô hình lý tưởng mà mọi doanh nghiệp đều muốn hướng tới.

Công tác phối hợp thanh tra về đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu tháng 02/2023

Công tác phối hợp thanh tra về đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu tháng 02/2023

 •   28/02/2023 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ “về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra về khoa học và công nghệ 2023”. Đồng thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, người kinh doanh trong lĩnh vực xăng, dầu đang gây ra những điểm nóng trên thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên đã cử cán bộ phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu tại 17 cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm hàng hóa tháng 02/2023

Hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm hàng hóa tháng 02/2023

 •   28/02/2023 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Với mục đích kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm hàng hóa của tổ chức, cá nhân sản xuất trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường và nâng cao hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp quản lý nhà nước theo thẩm quyền, trong đó chú trọng nâng cao công tác kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp trong hoạt động chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm hàng hóa.
Hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 •   10/02/2023 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (trước đây là Giải thưởng Chất lượng Việt Nam - GTCLVN) được thiết lập từ năm 1995 và triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ (Giải thưởng Malcolm Baldrige). Trải qua hơn 20 năm, các tiêu chí của Giải thưởng đã góp phần giúp các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tiếp cận vấn đề chất lượng một cách toàn diện, nâng cao khả năng cạnh tranh, trình độ quản lý, uy tín và lòng tin đối với khách hàng.
Kết quả kiểm định đối chứng công tợ điện tỉnh Hưng Yên năm 2022

Kết quả kiểm định đối chứng công tợ điện tỉnh Hưng Yên năm 2022

 •   31/01/2023 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và Quyết định số 815/QĐ-TĐC ngày 12/5/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Xây dựng chính quyền địa phương minh bạch chuyên nghiệp với TCVN ISO 18091:2020

Xây dựng chính quyền địa phương minh bạch chuyên nghiệp với TCVN ISO 18091:2020

 •   31/01/2023 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Bước sang thế kỷ 21 khi xã hội ngày càng phát triển và người dân, doanh nghiệp đang ngày càng có nhu cầu cao trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với chính quyền địa phương. Từ đó, đòi hỏi phải xây dựng và duy trì lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào chính quyền và thể chế của chính quyền, vì vậy việc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 18091:2020 sẽ mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương thông qua 04 trụ cột với 39 chỉ số.
Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong tháng đầu xuân Quý Mão 2023

Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong tháng đầu xuân Quý Mão 2023

 •   31/01/2023 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Theo báo cáo kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, trong tháng 01 năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Hưng Yên đã kịp thời tham mưu Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/12/2022 Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023.
Hướng đến “Ngày Đo lường Việt Nam 20/01” năm 2023

Hướng đến “Ngày Đo lường Việt Nam 20/01” năm 2023

 •   18/01/2023 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thiết thực chào mừng Ngày Đo lường Việt Nam (20/1) và Kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh số 08/SL về đo lường (20/01/1950 - 20/01/2023).
undefined

Công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN

 •   05/03/2020 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Quy định một số sản phẩm, hàng hóa do Bộ KHCN quản lý và quy định biện pháp quản lý được áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được sản xuất trong nước và các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.
undefined

Việt Nam chế tạo thành công bộ kit test nhanh virus corona, năng lực sản xuất 10.000 bộ trong ngày

 •   05/03/2020 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức họp báo giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (bộ kit test nhanh virus corona mới) với khả năng đưa ra thị trường 10.000 bộ mỗi ngày.
undefined

Thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN vì mục tiêu tăng năng suất và phát triển nền kinh tế khu vực

 •   05/03/2020 08:03:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/2, Hội nghị trù bị thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng thư ký APO, Tiến sỹ AKP Mochtan; Tiến sỹ Phanit Laosirirat, Chủ tịch APO; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cùng đại diện của Việt Nam tại các Ủy ban chuyên ngành ASEAN.

Các tin khác

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay362
 • Tháng hiện tại91,338
 • Tổng lượt truy cập233,971
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây