ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẮT LƯỢNG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thứ tư - 26/10/2022 11:24
         Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/ĐU ngày 29/6/2022 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025; Nghị quyết của Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ tháng 9/2022 về việc cho chủ trương nhân sự để Đại hội Chi bộ bầu cấp ủy khóa III nhiệm kỳ 2022 - 2025. Sáng ngày 20/10/2022, Chi bộ Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022- 2025; đồng thời Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các đại biểu dự Đại hội
                                                                         Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội
          Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Tùng Chuẩn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí Nguyễn Thái Kiều Ngân - ĐUV, Phó Giám đốc Sở; Chi ủy các chi bộ: Văn phòng - Chuyên ngành; Khoa học - Công nghệ - Thanh tra; Trung tâm Thông tin, Thống kê, Ứng dụng KH&CN và các đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch Công đoàn Sở, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở KH&CN; 17/18 đảng viên triệu tập (15 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị) của Chi bộ có mặt.


đgfhgj
Ảnh: Đồng chí Trần Tùng Chuẩn, TUV, BTĐU, Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

sgfdh
Ảnh: Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch Công đoàn, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL và đại diện các Chi bộ bạn tặng hoa chúc mừng Đại hội
        Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng đã tập trung quán triệt nghiên cứu, học tập nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng: Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII; Nghị quyết các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các nghị quyết, chương trình hành động, đề án, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Đảng uỷ Sở lãnh đạo, chỉ đạo đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao đạt kết quả, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
          Hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu từ đầu năm và thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của chi ủy, chi bộ; cải tiến, đổi mới các nội dung trong sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề và đã có 07 buổi sinh hoạt chuyên đề trong nhiệm kỳ 2020-2022.
         Công tác phát triển đảng luôn được Chi bộ chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tổ chức kết nạp mới 04 đảng viên là đoàn viên ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng nội bộ cho 04 đảng viên đã chuyển công tác về các phòng chuyên môn thuộc Sở; cử 04 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.dhdf
Ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
        Tại Đại hội, có 03 tham luận với các chủ đề phong phú, đa dạng được các đảng viên chi bộ trình bày với nội dung: (1) Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong thời gian tới; (2) Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện; (3) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan và Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL Hưng Yên trong thời gian tới
          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Tùng Chuẩn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ biểu dương những thành tích, nỗ lực mà Chi bộ Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, thể hiện sự nhất trí đối với những phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời, đề nghị các đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu ra cấp ủy nhằm lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung và giao nhiệm vụ để Chi bộ Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau: Một là, tiếp thu, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2020-2022. Hai là, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, phát triển đảng viên. Ba là, toàn thể Chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, chủ động, phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở KH&CN giao.
dhd
Ảnh: Đồng chí Trần Tùng Chuẩn - TUV, BTĐU, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội
           Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng Ban Chi uỷ, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2025.
dhd
           Ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
          Kết quả: Đồng chí Đào Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ khóa II tái cử Bí thư Chi bộ khóa III, đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó Bí thư Chi bộ khóa II tái cử Phó Bí thư Chi bộ khóa III và đồng chí Đoàn Thị Ninh – Chi ủy viên khóa II tái cử Uỷ viên Ban Chi uỷ Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2025.

shs
Ảnh: Đồng chí Trần Tùng Chuẩn - TUV, BTĐU, Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng khóa III nhiệm kỳ 2022-2025
          Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ khóa III nhiệm kỳ 2022-2025 đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tùng Chuẩn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. Đồng thời, tập thể Chi ủy cùng các cán bộ, đảng viên trong chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở giao, đồng thời hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.


Tác giả bài viết: Đ/c Đào Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay755
  • Tháng hiện tại40,323
  • Tổng lượt truy cập413,322
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây